Vervangende nieuwbouw: renoveren of vervangen?

Soms is het volstrekt duidelijk, maar bij al de eengezins- en portiekwoningen die in principe in aanmerking komen voor een Nul op de Meter (NOM) renovatie is dat maar de vraag. NOM werkt alleen energetisch goed als ook de buren meedoen en dat hoeft niet het geval te zijn. NOM is nu nog te duur en kan alleen naar de gewenste prijs als er industrieel wordt gedacht en dus projectoverschrijdend wordt geïnvesteerd in systematische productontwikkeling en productiemiddelen voor vervangende nieuwbouw. Daarvoor zal ook veel meer moeten worden samengewerkt.

When homes are written off they are demolished one by one and replaced by autonomous detached homes. Even if the neighbors do not collaborate the new house can enjoy the maximal thermal isolation. The house is constructed with modern materials, systems, partitioning and facilities. This industrial approach is better and less costly compared to the zero-energy approach.

WeLLDesign heeft ‘vervanging’ bestudeerd en bij verreweg de meeste woningen gebouwd in de jaren 60 – 80 is dit technisch mogelijk en binnen 1 week te realiseren. Een dergelijke aanpak vereist samenwerking en innovatie bevorderende regelgeving door overheden: bijvoorbeeld de eis dat binnen een week een woning vervangen moet worden om overlast voor de buren te beperken.

The situation sketched above will cause a further transition from small-scale contractors to industrial scale builders with great opportunities for export. Streets can be pleasantly transformed into neighborhoods that acknowledge and respect the human dimension.

Vroluk Wonen en Vroluk Werken: consumentgericht maatwerk


Vroluk Wonen biedt – voor een gunstige prijs – vanaf één op één vervanging van bestaande (rijen-) woningen en nieuwbouw vanaf enkelstuks. Vroluk Wonen speelt in op de behoefte aan comfort, gemak, blijvende flexibiliteit en aanpasbaarheid voor individuele invulling van indeling, vorm, stijl, beleving en uitvoering. Het concept van WeLLDesign en MetzConsult is ontwikkeld in samenwerking met Corus Star Frame Solutions en de Hogeschool Utrecht.

Vroluk Wonen is van de start van eventuele sloop tot en met afbouw binnen een paar weken te realiseren. De woning heeft een lange levensduur, maar blijft demontabel tot herbruikbare en op te waarderen componenten, waardoor het voldoet aan de Cradle to Cradle® filosofie. Vroluk Wonen is toekomstbestendig en een oplossing voor starters, particulier opdrachtgeverschap, zorg wonen, en MKB bedrijven, die een eigen identiteit wensen met een menselijke maat.

“WeLLDesign ontwikkelt innovatieve bouwconcepten en bouwcomponenten, die ‘bouwen’ tot een ‘duurzame beleving’ maken.”

Vervangende nieuwbouw
REQUEST PROJECT

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window