Vervangende nieuwbouw: renoveren of vervangen?

Soms is het volstrekt duidelijk, maar bij al de eengezins- en portiekwoningen die in principe in aanmerking komen voor een Nul op de Meter (NOM) renovatie is dat maar de vraag. NOM werkt alleen energetisch goed als ook de buren meedoen en dat hoeft niet het geval te zijn. NOM is nu nog te duur en kan alleen naar de gewenste prijs als er industrieel wordt gedacht en dus projectoverschrijdend wordt geïnvesteerd in systematische productontwikkeling en productiemiddelen voor vervangende nieuwbouw. Daarvoor zal ook veel meer moeten worden samengewerkt.

Bij vervangende nieuwbouw wordt 1 voor 1 een huis gesloopt en vervangen door een op zichzelf staand autonoom huis. Een nieuw huis dat energie-leverend, circulair en adaptief is. Als de buren niet meedoen heeft dat huis toch de optimale thermische isolatie en het gehele gebouw is opgebouwd uit eigentijdse materialen, systemen, indeling en uitrusting. Met een industriële aanpak is dan in vergelijking met NOM een beter en goedkoper product te realiseren.

WeLLDesign heeft ‘vervanging’ bestudeerd en bij verreweg de meeste woningen gebouwd in de jaren 60 – 80 is dit technisch mogelijk en binnen 1 week te realiseren. Een dergelijke aanpak vereist samenwerking en innovatie bevorderende regelgeving door overheden: bijvoorbeeld de eis dat binnen een week een woning vervangen moet worden om overlast voor de buren te beperken.

Het zal een verder transitie betekenen van bouwnijverheid naar bouwindustrie met grote exportkansen en straten zullen op een aangename wijze kunnen transformeren.

Vroluk Wonen en Vroluk Werken: consumentgericht maatwerk


Vroluk Wonen biedt – voor een gunstige prijs – vanaf één op één vervanging van bestaande (rijen-) woningen en nieuwbouw vanaf enkelstuks. Vroluk Wonen speelt in op de behoefte aan comfort, gemak, blijvende flexibiliteit en aanpasbaarheid voor individuele invulling van indeling, vorm, stijl, beleving en uitvoering. Het concept van WeLLDesign en MetzConsult is ontwikkeld in samenwerking met Corus Star Frame Solutions en de Hogeschool Utrecht.

Vroluk Wonen is van de start van eventuele sloop tot en met afbouw binnen een paar weken te realiseren. De woning heeft een lange levensduur, maar blijft demontabel tot herbruikbare en op te waarderen componenten, waardoor het voldoet aan de Cradle to Cradle® filosofie. Vroluk Wonen is toekomstbestendig en een oplossing voor starters, particulier opdrachtgeverschap, zorg wonen, en MKB bedrijven, die een eigen identiteit wensen met een menselijke maat.

“WeLLDesign ontwikkelt innovatieve bouwconcepten en bouwcomponenten, die ‘bouwen’ tot een ‘duurzame beleving’ maken.”

Vervangende nieuwbouw
PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window