Voor je bedrijf is blijven innoveren een absolute noodzaak voor een sterke marktpositie. WeLLDesign schakel je in voor innovatieve oplossingen voor je vraagstuk of de ontwikkeling van nieuwe producten. WeLLDesign combineert expertises in innovatie, industrial design en engineering en meer dan 40 jaar ervaring met de ambitie en frisse blik om steeds weer de onderscheidende oplossingen te creëren voor nieuwe vragen. Oplossingen die tegemoet komen aan de behoefte van je klant en eindgebruiker, voldoen aan de actuele eisen van circulariteit en duurzaamheid, haalbaar en betaalbaar zijn én een vormgeving hebben, die aansluiten bij de kernwaarden van je onderneming. Industrieel productontwerp is een systematisch en integraal proces. 

Zo’n proces verloopt niet lineair, maar altijd iteratief. We gebruiken jullie kennis en ervaring met je product en je markt, we houden je regelmatig op de hoogte en betrekken je bij elke fase: je krijgt updates en uitnodigingen voor overleg. Om een idee te krijgen van onze expertises en het proces van industrieel productontwerp:

IDEATION & INNOVATION

Het genereren van ideeën en oplossingsrichtingen

We brainstormen over innovatieve ideeën

Ideation door middel van brainstorming

In het productontwikkelingsproces is ideegeneratie altijd de eerste stap. We genereren dan zoveel mogelijk ideeën voor je nieuwe product of oplossingen voor je vraagstuk. We brengen daarvoor alle partijen die we nodig hebben rond de tafel. Op basis van alle input komen wij tot een berg met uiteenlopende ideeën. Op basis van criteria die we met de klant hebben vastgesteld selecteren we de meest kansrijke ideeën. Die visualiseren we met storyboards en schetsen zodat we de concepten goed kunnen vergelijken. Samen met de klant maken we een weloverwogen keuze en aan het einde van deze fase hebben we een duidelijke oplossingsrichting.

PROTOTYPING & TESTING

Het testen en doorontwikkelen van ideeën

We prototypen en ontwerpen industriële producten

Testing door middel van prototypes

Kansrijke oplossingen voor je vraagstuk worden zo snel als mogelijk vertaald in een testmodel. Dat is een tastbaar product om oplossingsprincipes en deeloplossingen op haalbaarheid te testen. Het ontwerpteam van WeLLDesign staat bekend om zijn sterk ontwikkelde hands-on aanpak die vaart brengt in het proces: een goedgekeurd proof-of-concept of een proof-of principle bewijst het technische werkingsprincipe. Samen met jou en andere partijen die van belang zijn (denk aan beslissers en (eind)gebruikers), testen we of het technisch principe voldoet.

INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING

Het technisch detailleren van het product

We ontwerpen technische producten

Onderdelen van een prototype voor productie

Een essentiële fase in het ontwerpproces: industrieel ontwerp en engineering. Hoewel overwegingen zoals kostprijs, vormgeving, de initiële investering en duurzaamheid vrijwel altijd van belang zijn, kan de focus per project verschillen. We ontwerpen dan ook op basis van de prioriteiten die samen met de klant vastgesteld zijn. Met dat in gedachten lossen we allerlei engineeringsvraagstukken op: de technische detaillering van het product, de keuze van materialen, constructies, wanddiktes en meer. Het resultaat? Een product dat perfect aansluit op de eindgebruiker en de wensen van de klant, én in massa of serie geproduceerd kan worden.

MANUFACTURING & REALISATION

Het productieklaar maken van het product

We ontwerpen producten van begin tot eind

We baseren ontwerpkeuzes op de gekozen productiemethode

Goede maakbaarheid is bepalend voor een concurrerende kostprijs. In deze fase draait het om een efficiënt productieproces. Met inbegrip van het productieproces van de onderdelen van het product en de assemblage van die onderdelen tot een compleet product: design for assembly & design for manufacturing. We streven naar zo min mogelijk handelingen in het productieproces en ontwerpen je product op een manier waarop het efficiënt geassembleerd kan worden. Al vanaf de eerste stappen van de ontwikkeling of het ontwerpproces nemen we maakbaarheid, de te verwachten kostprijs en de te verwachte investeringen voor de productiemiddelen mee en in elke volgende fase verfijnen we die verder.

STRATEGIC DESIGN

Het bepalen van de juiste vormtaal

We helpen de vormtaal te bepalen

Op zoek naar de juiste vormtaal

Het gaat niet om mooi of lelijk, het gaat er om dat de vormgeving bij je bedrijf en de doelgroep past. Daarvoor stellen we de vormtaal vast. We kijken niet alleen naar de huidige vormtaal van de klant, maar voornamelijk naar de gewenste marktpositie. De vormtaal is het middel, de toekomstige marktpositie het doel. Het vinden van die vormtaal doen we in de vorm van een workshop met een diverse en essentiële groep mensen, zowel vanuit de klant als vanuit WeLLDesign. Samen reflecteren we op de kernwaarden van de klant en met inzet van visuele inspiratie zoeken we naar een vormtaal die past bij zowel bedrijf als doelgroep. Het resultaat van deze fase is een moodboard dat de gewenste vormtaal perfect weet te vatten: de basis voor het ontwikkelen van de vormgeving van je producten.

STYLING

Het perfect vormgeven van het product

We maken stijlvolle en moderne producten

Vormdetaillering: een van de belangrijkste onderdelen

Een nieuw product moet naast functioneel ook esthetisch zijn. De vormgeving en styling hebben tenslotte een belangrijk aandeel in de gebruikservaring van het product of service. Een aantrekkelijke vormgeving kan positieve emoties oproepen en een gevoel van waarde en kwaliteit overbrengen. Je product is de belangrijkste ambassadeur van je merk en moet dus een positieve ervaring geven. Deze fase is niet los te zien en zit als het ware verweven door alle andere fases: bij bijna elke ontwerpkeuze wordt de vormgeving meegenomen.

UX AND UI DESIGN

Het ontwerpen van een positieve en effectieve gebruikerservaring

We ontwerpen user interfaces voor producten

Het ontwerpen van een user interface

Een van WeLLDesign’s expertises is het ontwikkelen van de logica van de bediening van apparaten. Hierbij staat altijd de menselijke interactie centraal. Het uitgangspunt is altijd dat de bediening zo intuïtief mogelijk is. Een goede Graphical User Interface is dan ook essentieel voor de perceptie die een gebruiker van een product heeft. Wij ontwerpen de interfaces door ze te testen met mensen die het product voor het éérst zien: door hun manier van gebruik te observeren ontdekken we wat er verbeterd kan worden. Uiteindelijk komen we uit op een interface die qua lay-out, functie en gebruiksvriendelijkheid optimaal is.

WORKSHOPS

Het bepalen van uitdagingen en de generatie van ideeën

We geven workshops en brainstormd

Een workshop door Mathijs van Dijk

Om een sprint te trekken zet WeLLDesign in het ontwikkelproces regelmatig workshops in. We hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen en organiseren van workshops die niet alleen heel plezierig en dynamisch zijn, maar ook veel inspiratie en ideeën opleveren. In een sessie van één tot maximaal zes dagen met alle stakeholders van je onderneming en eventueel met een klant of toeleverancier, inventariseren we uitdagingen en genereren we ideeën en oplossingen. De focus en hoofdvragen van de workshops passen we aan op jouw project en jouw doelen. De keuze in workshops is groot: de kick-off meeting voor een vliegende start, de roadmap voor de productontwikkelingsstrategie, de strategic design workshop of de ideation hackaton. Al onze workshops dagen uit om out-of-the-box te denken en verbreden je perspectief.

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Ben je benieuwd welke expertises we in zullen zetten om jouw project aan te pakken? We gaan er graag over in gesprek. Er zou zomaar een mooi project uit kunnen komen. Of heb je een vraag? Ook die beantwoorden wij graag. We leren je graag kennen.

Comments are closed.

Close Search Window