Voor je bedrijf is blijven innoveren een absolute noodzaak voor een sterke marktpositie. Schakel WeLLDesign in voor innovatieve oplossingen voor je vraagstuk of de ontwikkeling van nieuwe producten. Win tijd en zet onze expertises en scherpe focus in voor jouw vraag. WeLLDesign combineert zijn expertises in innovatie, industrial design en engineering en meer dan 40 jaar ervaring met de ambitie en frisse blik om steeds weer de onderscheidende oplossingen te creëren voor nieuwe vragen. Oplossingen die tegemoet komen aan de behoefte van je klant en eindgebruiker, voldoen aan de actuele eisen van circulariteit en duurzaamheid, ook haalbaar en betaalbaar zijn én een mooie vormgeving hebben.
Industrieel productontwerp is een systematisch en integraal proces. Zo’n proces verloopt niet lineair, maar altijd iteratief. We gebruiken jullie kennis en ervaring met je product en je markt, we houden je regelmatig op de hoogte en betrekken je bij elke fase: je krijgt updates en uitnodigingen voor overleg.
Om een idee te krijgen van onze expertises en het proces van industrieel productontwerp:

IDEATION & INNOVATION

In het design proces is ideegeneratie of ideation een belangrijke eerste stap. We genereren dan zo veel mogelijk ideeën voor je nieuwe product of oplossingen voor je vraagstuk. We brengen daarvoor alle partijen die we in deze fase nodig hebben rond de tafel. Na het divergeren tot echt veel ideeën, gaan we in een convergerend proces de kansrijke en voor je onderneming passende ideeën selecteren. Het resultaat? Gevisualiseerde kansrijke ideeën. Of Story Boards voor nieuwe producten en productconcepten. We sluiten deze fase af met een beschrijving en/of model van je nieuwe product of met een duidelijke oplossingsrichting van je vraagstuk.

PROTOTYPING & TESTING

Kansrijke oplossingen voor je vraagstuk worden zo snel als mogelijk vertaald in een testmodel. Dat is een tastbaar product om oplossingsprincipes en deeloplossingen op haalbaarheid te testen. Het ontwerpteam van WeLLDesign staat bekend om zijn sterk ontwikkelde hands-on aanpak die vaart brengt in het proces: een goedgekeurd proof-of-concept of een proof-of-principle bewijst het technische werkingsprincipe. Samen met jou en andere partijen die van belang zijn (denk aan beslissers en (eind)gebruikers), testen we of het technisch principe voldoet.

INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING

In het proces van industrieel ontwerp & engineering wordt je product systematisch en integraal ontwikkeld tot een product dat in serie en massa geproduceerd kan worden. De eindgebruiker staat altijd centraal, en ook hier: functionaliteit, gebruiks- en bedieningsgemak en vormgeving zijn essentieel voor het uiteindelijke succes. We lossen dan allerlei engineeringsvraagstukken op: de technische detaillering van het product, de keuze van materialen, constructies, wanddikte. Maakbaarheid, vormgeving, kostprijs en vereiste investeringen, zijn sleutelwoorden in deze fase. Dit proces resulteert in een prototype voor productie.

MANUFACTURING & REALISATION

Goede maakbaarheid is bepalend voor een concurrerende kostprijs. In deze fase draait het om een efficiënt productieproces. Met inbegrip van het productieproces van de onderdelen van het product en de assemblage van die onderdelen tot een compleet product: design for assembly & design for manufacturing. We streven naar zo min mogelijk handelingen en ontwerpen je product zo dat het efficiënt geassembleerd kan worden. Al vanaf de eerste stappen van de ontwikkeling of het ontwerpproces nemen we maakbaarheid, de te verwachten kostprijs (materialen + arbeid) en de te verwachte investeringen voor de productiemiddelen mee en in elke fase verfijnen we die verder.

STRATEGIC DESIGN

In deze fase brengen we in workshopvorm cruciale managers en medewerkers bijeen om de vormtaal vast te stellen. In deze workshop zoeken we op basis van de kernwaarden van je bedrijf met inzet van heel veel visuele stimuli de vormtaal die past bij jouw bedrijf en doelgroep. In het begin van dit proces challengen we de kernwaarden om tot een scherpe definiëring te komen. Het resultaat van deze fase is de vormtaal van het te ontwikkelen product in de vorm van een mood board.en voor de productiemiddelen mee en in elke fase verfijnen we die verder.

STYLING

Het oog wil ook wat. De vormgeving & styling van je product doet ertoe: een nieuw product moet naast functioneel ook begeerlijk en oogstrelend zijn, zegt ceo Mathijs van Dijk altijd. Een nieuw product communiceert de kernwaarde van jouw bedrijf naar de markt: het is als het ware ambassadeur van jouw bedrijf of merk. Met een opvallende én aantrekkelijke vormgeving communiceer je de innovatie naar de markt en dat is een voorwaarde voor succes. We vertalen in deze fase de merkwaarde(n) van je onderneming, de trends bij je doelgroepen in de vormdetaillering.

WIREFRAMING

WeLLDesign heeft expertise in het ontwikkelen van de logica van de bediening van apparaten of appliances. Bij elektronische bediening hebben we ervaring in het ontwerp van mooie, duidelijke en eenduidige grafisch beeld van wat je tijdens de bediening op scherm ziet. De ontwikkeling van dergelijke wireframes dwingt ons als ontwerper om – rekening houdend met de techniek – te denken vanuit de gebruiker: lay-out, functionaliteiten, navigatie, gebruiksvriendelijkheid én conversies moeten daarop stoelen. Een goede grafische gebruikersomgeving of Graphical User Interface (GUI) is essentieel voor een positieve gebruikerservaring van je product.

WORKSHOPS

Om een sprint te trekken zet WeLLDesign in het ontwikkelproces regelmatig workshops in. Deze workshops zijn ook als stand alone activiteit te kiezen. WeLLDesign biedt een keur van workshops waar je uit kunt kiezen. Het ontwerpproces beginnen we al direct met een work shop, de kick-of meeting. Onze workshops worden als plezierig, dynamisch en inspirerend ervaren: heerlijk om je buiten de dagelijkse routine van de ongoing business samen met een multidisciplinair team over een eigen vraagstuk of ontwerpvraag te buigen. Goed om een keer zo bij elkaar te zitten, horen we vaak terug. Vaak een van de schaarse momenten dat – met de benen op tafel – met elkaar over product-marktcombinaties wordt gefilosofeerd en gediscussieerd. De naam pressure cooker die we onze workshops geven, past bij de compactheid, de intensiteit en de druk op de ketel. En die benaming heeft algemeen ingang gevonden. We dagen uit om out-of-the-box te denken en buiten de lijntjes te kleuren. In een sessie van één tot maximaal zes dagen of dagdelen met alle stakeholders van je onderneming en eventueel met een klant of toeleverancier, inventariseren we uitdagingen en genereren we ideeën en oplossingen. De keuze in workshops is groot: de kick-off meeting voor een vliegende start, de roadmap voor de productontwikkelingsstrategie, de strategic design workshop of de ideation hackaton. Afhankelijk van jouw vraag.

IDEATION & INNOVATION

Agricultural division improves the local agricultural economy (from the receiving of raw materials, crushing, fermentation and unique chemical processing techniques for finished goods) by enabling farmers & entrepreneurs to start and grow agricultural product businesses.

PROTOTYPING & TESTING

Chemicals sector expertise covers the full leverage this experience along with our range of unit operations found in the chemical manufacturing industry. We can leverage this experience along with our broad base of engineering capabilities to provide effective solutions to your needs.

INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING

We apply the principles of engineering, physics, and materials science for the design, analysis, manufacturing, and maintenance of mechanical systems. This branch of engineering involves the design, production, and operation of machinery.

MANUFACTURING & REALISATION

For the engineering sector, accessing new markets is a challenge because the playing field is changing. Increasingly branch of engineering involves the stringent energy and environmental requirements are hurdles center additions.

WORKSHOPS

For the engineering sector, accessing new markets is a challenge because the branch of engineering involves the playing field is changing. Increasingly stringent energy and environmental requirements are hurdles center additions.

STRATEGIC DESIGN

White goods – innovative solutions for smart appliances. The household appliance sector is changing fundamentally. The trend is towards efficient multifunctional appliances, while internationally further opportunities are opening up for white.

STYLING

WP Industry Inc. specializes in the design of electrical systems for a wide range of branch of engineering involves the industrial applications. Services include everything from facility lighting through substation upgrades and motor control center additions.

WIREFRAMING

White goods – innovative solutions for smart appliances. The household appliance sector is changing fundamentally. The trend is towards efficient multifunctional appliances, while internationally further opportunities are opening up for white.

Comments are closed.

Close Search Window