WeLLDesign Design process infographic
WeLLDesign Design process infographic

Wat gebeurt er per fase van het ontwerpproces?

Bovenstaande figuur laat ons volledige design proces zien. Dit lopen we vaak genoeg volledig door, maar we zijn flexibel. Afhankelijk van het project en de wensen van de klant, focussen we ons op een deel van het proces. Deze flexibiliteit komt ook terug in de werkzaamheden die we per fase uitvoeren. Het zwaartepunt kan bij verschillende projecten op een andere plek liggen, en de werkzaamheden worden daarop aangepast. Een aantal werkzaamheden voeren we vrijwel altijd uit: de ideation-fase is bijvoorbeeld inherent verbonden aan brainstorming, en tijdens design en engineering zullen we ons al snel op (zicht)modellen richten om de beste communicatie met de klant te garanderen. Om een algemeen beeld te geven van de verschillende fases sommen we de belangrijkste werkzaamheden per fase hieronder op:

Analysefase

Door onderzoek te doen verkrijgen we in een vroeg stadium inzicht in de eisen en wensen waar het product of innovatie aan moet voldoen. We zorgen dat we de ontwerpuitdaging scherp hebben en we identificeren de kansen die er liggen.

— Interviews met stakeholders

— Analyse van relevante trends

— Analyse concurrerende producten

— Mapping customer journey

— Marktonderzoek

— Technologieën en materialen in kaart brengen

— Beperkingen en kansen in kaart brengen

— Eisen en wensen opstellen

Analysefase

Door onderzoek te doen verkrijgen we in een vroeg stadium inzicht in de eisen en wensen waar het product of innovatie aan moet voldoen. We zorgen dat we de ontwerpuitdaging scherp hebben en we identificeren de kansen die er liggen.

— Interviews met stakeholders

— Analyse van relevante trends

— Analyse concurrerende producten

— Mapping customer journey

— Marktonderzoek

— Technologiën en materialen in kaart brengen

— Beperkingen en kansen in kaart brengen

— Eisen en wensen opstellen

Ideation-fase

We brainstormen en komen tot mogelijke oplossingen voor het ontwerpvraagstuk. Door de systematische generatie van ideeën, vaak door co-creatie, en kritische selectie, komen we tot concepten die a priori aan alle eisen voldoen.

— Systematisch brainstormen

— Co-creatie sessies of workshops

— Ideeën evalueren op basis van eisen

— Visualiseren van mogelijke conceptrichtingen

— Ruwe inschattingen van productiekosten

— Ideeën voorleggen aan stakeholders

— Ideeën presenteren aan opdrachtgever

— Updaten PVE op basis van bevindingen

— Aanbevelingen doen over het vervolgtraject

Proof of concept

We bewijzen de essentiële werkingsprincipes van het concept door middel van rapid prototyping. Het doel is om te verifiëren dat de oplossing niet alleen in theorie werkt, maar ook in de praktijk.

— Bepalen van te verifiëren aannames

— Prototyping met off-the-shelf onderdelen

— Testopstellingen ontwerpen en bouwen

— Testen in onze werkplaats of op locatie

— Testresultaten interpreteren en evalueren

— Concluderen of werkingsprincipe succesvol is

Proof of concept

We bewijzen de essentiële werkingsprincipes van het concept door middel van rapid prototyping. Het doel is om te verifiëren dat de oplossing niet alleen in theorie werkt, maar ook in de praktijk.

— Bepalen van te verifiëren aannames

— Prototyping met off-the-shelf onderdelen

— Testopstellingen ontwerpen en bouwen

— Testen in onze werkplaats of op locatie

— Testresultaten interpreteren en evalueren

— Concluderen of werkingsprincipe succesvol is

Design & engineering

We ontwerpen het product of de innovatie zodat het voldoet aan alle eisen en te produceren is binnen de kostprijs. Elke ontwerpkeuze wordt onderbouwd door pragmatische redenatie en uitvoerig testen.

— Vormtaal bepalen

— Co-creatie sessies

— Onderzoek productiemethoden

— Materiaalonderzoek

— 3D modelleren &  digitale simulaties

— Product engineering

— Electrical engineering

— Interface design (UX)

— Sterkteanalyses

— Zichtmodellen maken

— Life cycle analysis (LCA) 

— Kostprijscalculatie

— Risico analyses

— Ruwe opzet supply chain

— Patentonderzoek

Prototyping & testing

We gaan verschillende iteraties van bouwen en testen door om tot een goed ontwerp te komen. Eerst de individuele deeloplossingen, dan het geheel in een functiemodel en het product-prototype. In elke stap wordt het ontwerp verder gedetailleerd.

— Rapid prototyping

— Ontwerpen en testen deeloplossingen

— Subassemblages bouwen en testen

Functiemodel maken en testen. Hierbij worden alle functionaliteiten gecombineerd in één model en uitvoerig getest.

— Product prototype maken en testen. Hierin worden vormgeving en functie als geheel geeëvalueerd

— Stakeholder feedback sessies

— Sterkte en levensduur testen

— Effectiviteit testen van functies, in werkplaats en op locatie met gebruikers

 

Prototyping & testing

We gaan verschillende iteraties van bouwen en testen door om tot een goed ontwerp te komen. Eerst de individuele deeloplossingen, dan het geheel in een functiemodel en het product-prototype. In elke stap wordt het ontwerp verder gedetailleerd.

— Rapid prototyping

— Ontwerpen en testen deeloplossingen

— Subassemblages bouwen en testen

Functiemodel maken en testen. Hierbij worden alle functionaliteiten gecombineerd in één model en uitvoerig getest.

— Product prototype maken en testen. Hierin worden vormgeving en functie als geheel geeëvalueerd

— Stakeholder feedback sessies

— Sterkte en levensduur testen

— Effectiviteit testen van functies, in werkplaats en op locatie met gebruikers

 

Productie voorbereiden

Het ontwerp gaat de laatste stap door: voorbereiding voor productie. De laatste puntjes worden op de i gezet, er worden afspraken met productiepartners gemaakt en de eerste serie producten wordt geproduceerd.

 Productiepartners vinden

— Sourcing inkooponderdelen

— Technische documentatie productieklare ontwerp

— Productie opzetten

 Productie-prototype

— Nulserie laten produceren 

— Kwaliteitscontrole eerste stuks

— Overdracht aan de klant

Een duidelijk projectplan

Voordat we aan de slag gaan zorgen we dat er duidelijk wordt afgesproken welke activiteiten we zullen uitvoeren en welke deliverables daaraan hangen. Dit doen wij normaalgesproken door middel van een projectplan. Hierin staat de begroting, de details van de opdracht, afspraken over wie waarover verantwoordelijkheid draagt en een planning. Na elke fase zal er een moment zijn waarop de koers bijgestuurd kan worden: soms zorgt voortschrijdend inzicht er namelijk voor dat we de strategie toch wat aanpassen. We volgen hierin de wensen van de opdrachtgever maar zullen altijd aanbevelingen doen vanuit onze expertise. Zo zorgen we er samen voor dat de investering zo effectief mogelijk besteed wordt.

Zin om ons aan het werk te zetten?

We staan te popelen om voor je aan de slag te gaan. Heb je al een concreet vraagstuk of ben je nog op zoek naar mogelijke innovaties? In beide gevallen helpen we je graag.

Comments are closed.

Close Search Window