Wat is het?

Het CellRecoverySystem is een device die voor diverse gezondheidsvoordelen zorgt. Er wordt gebruik gemaakt van technieken die volledig nieuw zijn en voor het eerst in deze combinatie worden ingezet. Cold plasmaelektromagnetische frequentiesfar infra red en licht en geluid zorgen voor een complete ervaring die zowel op medisch gebied als op wellness gebied ingezet kan worden. De toepassing van het CellRecoverySystem is dan ook breed: van kantoorcomplexen zodat medewerkers geconcentreerd blijven tot pijnvermindering bij revalidatie en van behandelingen in ziekenhuizen tot anti-aging sessies tijdens een verblijf in een resort.

Designbrief

Cell Recovery Systems benaderde WeLLDesign met de vraag om de behuizing van het device te ontwerpen. De techniek hadden zij al tot in een ver stadium ontwikkeld, maar bij de rest van het ontwerp hadden ze onze hulp nodig. Voor ons lag de grote focus dus op de vormgeving en het slim integreren van de bestaande techniek.

De belangrijkste eisen waren:

  • Het dient een luxe, medische, futuristische en wellness uitstraling te hebben.
  • Het CellRecoverySystem moet op locatie in elkaar gezet kunnen worden.
  • Alle techniek moet te bereiken zijn, ook ná montage.
  • De behuizing dient interne bevestigingspunten te hebben zodat de techniek erin bevestigd kan worden
  • Het CellRecoverySystem dient zo ergonomisch mogelijk te zijn en intuïtief in het gebruik voor een complete relax ervaring.
  • Het eerste werkende prototype moet binnen 15 weken gereed zijn.

Het ontwerpproces

Met deze informatie zijn wij allereerst op zoek gegaan naar de juiste vormtaal.

Door te schetsen hebben we verschillende vormen onderzocht, op zoek naar de juiste uitstraling. De uitdaging was het vinden van balans daarin. Enerzijds wilden we dat het een intiem apparaat zou worden waarin men zich beschermd voelt, anderzijds zochten we naar een open vorm waarin men zich niet opgesloten voelt. We zochten enerzijds naar een futuristische uitstraling maar anderzijds wilden we óók dat het device zoveel mogelijk vertrouwen uit zou stralen. En ook was het zoeken naar een balans tussen een gevoel van luxe en wellness enerzijds, en een medische uitstraling anderzijds.

Uiteindelijk zijn we tot diverse concepten gekomen. Door het strategisch inzetten van geavanceerde software konden we onze schetsen snel omzetten naar realistisch ogende renders. Deze renders vormden de basis voor de conceptkeuze die vervolgens gemaakt zou worden.

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Concept 4

Samen met de klant is gekozen voor concept 2. Vervolgens hebben we dat concept verder ontwikkeld, om tot een haalbare geometrische vorm te komen. Met CAD-software is het tot een evenwichtig 3D model omgezet. Uiteindelijk was het nog zaak om over ‘details’ zoals verlichting, materialen en kleuren na te denken. De kleur groen wordt vaak geassocieerd met dit type technieken, en zou dus een rol moeten spelen. We kozen voor frisgroen dat een medisch accent geeft aan het product. De rest van het apparaat zou mat wit worden voor een hygiënische en luxe uitstraling.

Het vervolg

Op dit moment zijn we het ontwerp in 3D CAD aan het detailleren. We werken toe naar een protoype die we maken met geavanceerde 3d printers. Deze zal uitvoerig getest worden. Daarna zal WeLLDesign ook de productie van de eerste serie begeleiden.

PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window