News

Innovaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken waar de sector voor staat.


Met de Building Holland Innovation Challenge 2018 willen Building Holland en Innovations From Holland innovaties met impact voor het voetlicht brengen. Innovaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken waar de sector voor staat: CO2-reductie (energiegebruik gebouwen en gebonden energie in materialen), klimaatadaptatie, grondstoffenverbruik, gezonde binnenlucht van gebouwen, passende woonmilieus en de sterke vergrijzing van technisch personeel. Vast staat dat daarvoor betere en goedkopere bouwoplossingen bedacht moeten worden. Industrialisatie en digitalisering zijn daarbij sleutelbegrippen. In aanmerking komen innovaties die in Nederland worden geproduceerd, ontwikkeld of concreet toegepast in pilots, experimenten of projecten.Whenever you have to write an article, start by writing the first draft, then rewrite to make sure your ideas are clearly formulated. If this is not the case, fix your article by deleting parts, changing the order of the paragraphs, or adapting the style to your target audience. To re-read an article is to pay particular attention to details: misspelt words or grammar and punctuation errors. It is not that easy like to try to buy a coursework but you can use a free spell checker that will point misspelt words, but beware: they are not foolproof. A word may appear wrong simply because it is not in your software’s dictionary. And remember, if the spelling of a word is correct but used in a bad context, it will pass through the net. To overcome this kind of problem, you can trust the correction service of Redacteur.com. Professionals make sure to correct all spelling, grammatical and syntactic mistakes.

Innovation Challenge 2018

Daarom daagt Building Holland en Innovations From Holland organisaties uit om hun Innovaties kenbaar te maken en aan te melden voor de Innovation Challenge. Met de uitreiking van de Innovation Award willen we betekenis belonen. Betekenis die innovaties hebben voor het direct of het indirect oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. Het mogen bijvoorbeeld zijn: nieuwe materialen, producten, productietechnologieën, concepten, businessmodellen, software of zelfs complete proposities. De jury zal ze beoordelen op impact, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en klantwaarde.

 De jury

Ruud Koornstra, Energiecommissaris, voorzitter

Wouter Truffino, Matchmaker Technologie, Holland ConTech & PropTech

Marjet Rutten, Onderneemster, marketeer, inspirator, schrijfster

Lianda Sherp Koomen, Programmamanager, Urban Energy

Mathijs van Dijk, Industrial Designer, WeLLDesign

Wietse Walinga, Ondernemer, Duurzaam Gebouwd

René Savelsberg, Ondernemer, SET Ventures

Jan Willem van de Groep, Ondernemer, Factory Zero

Peter Fraanje, Booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie

Jan-Maarten Elias, Bestuurslid, NEVAP

 Planning

Sluiting inschrijving                                                                             16 maart 2018

Bekendmaking nominaties                                                                 30 maart 2018

Uitreiking Building Holland Innovation Award                                  18 april 2018

Comments are closed.

Close Search Window