News

Wie het nieuws volgt, stuit op een veelheid aan berichten over de negatieve impact van de mens op het milieu. Er zijn echter volop mogelijkheden om die impact te verkleinen. Rotary Club Maarssen-Breukelen vroeg hun lid Mathijs van Dijk, CEO van WeLLDesign, om een inleiding over circulariteit. Kai Smit, industrieel ontwerper bij WeLLDesign en specialist in dit onderwerp, in het bijzonder binnen productontwikkeling, heeft voor deze club een presentatie verzorgd.

Circulariteit gaat verder dan duurzaamheid. Waar duurzaamheid afval beter wil verwerken, zoekt circulariteit naar hergebruik van het hele product. Als grondstoffen voor nieuwe producten en functies. De levensloop van een product als geheel staat in het teken van het sluiten van de kringloop: het sluiten van de cirkel.

Bol.com heeft onlangs aangegeven een groot deel van hun kartonnen dozen te vervangen door plastic zakken, omdat deze lichter zijn en tijdens transport minder ruimte innemen, wat een 90% milieuwinst  oplevert op het transport van hun goederen. Heel goed. Heel duurzaam ook, maar niet noodzakelijk circulair.

Industrieel ontwerpers hebben methoden om producten én hun productieproces circulair te ontwikkelen. Maar dit is niet voldoende. Nieuwe business modellen zijn nodig voor het maximaliseren van waardebehoud en het minimaliseren van waardevernietiging. De infrastructuur en processen moeten veranderen. WeLLDesign heeft de kennis en de ervaring om u te helpen dit te realiseren. Meer weten? Neem contact met ons op.

Comments are closed.

Close Search Window