De polikliniek

Toekomstbestendige, patiënt gerichte innovatie was het doel van de playground die WeLLDesign met het UMCU organiseerde. Een co-creatie sessie van één week in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en Muzus. Dit resulteerde in de polikliniek van de toekomst.

WeLLDesign schetste met specialisten (op het gebied van zorg, design, gaming en trendwatching) de toekomstige polikliniek 2020 en bijbehorende diensten. Dit werd bestempeld als een innovatieve visie op toekomstige zorgverlening. De nadruk ligt thans op meer preventie, met een grote rol voor mentale wellness en zelfmanagement.

UMCU, spreekkamer, toekomst

Informatie en preventie, mentale wellness, diagnostiek en behandeling werden naar privacy levels ingedeeld. Uit user scenario’s met Persona’s bleek dat een bezoek snel en efficiënt kan zijn, maar ook bewust minder snel en gericht op menselijk contact, afhankelijk van de individuele zorgvrager.

 

Van de toekomst

Bij MiMe, het toekomstige Elektronische Patiëntendossier (EPD), ligt de regie bij de zorgvrager. Het wordt een persoonlijke tool die jouw gezondheid weerspiegelt. MiMe registreert, beheert en communiceert je conditie, en kan coachen bij het volgen van therapie. Een hulpmiddel voor zorgvrager en zorgverlener.

UMCU, spreekkamer

Syntens: ‘ Een inspirerend voorbeeld van een co-creatie proces.

Het ontwerp van de nieuwe UMCU Polikliniek begon bij waar het allemaal om draait: het consult. De kernvraag: hoe krijg je een optimaal en gelijkwaardig consult tussen arts en patiënt met een spreekkamer die aansluit op de wensen van beide partijen? Een intensief en inspirerend Co Creatie traject bracht de nodige kerninzichten en vormde meteen de basis voor het nieuwe ontwerp.

WeLLDesign maakte met medewerkers van het UMCU (zorgverleners, ICT, Technische dienst) en patiënten en hun familie visualisaties en 1:1 modellen. Directe terugkoppeling aan werkgroepen was een goede zet, want die zorgde voor een groot en enthousiast draagvlak binnen het UMCU. Een uitstekend voorbeeld van Co-Design: artsen, verpleegkundigen en patiënten dachten mee en zijn nu de ambassadeurs van een mooi resultaat.

Realisatie en evaluatie; de spreekkamer scoorde een 8,5 in een halfjaar durend onderzoek met specialisten en patiënten! De kamer geeft meer kwaliteit aan het consult, is multidisciplinair en breed inzetbaar. Het ontwerp is nu uitgangspunt voor het complete bouwplan van de nieuwe UMCU Polikliniek.

PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window