Warm mijnwater gebruiken om frisse lucht en kraanwater te verwarmen


De probleemstelling

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van warm mijnwater. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt een innovatieve infrastructuur voor de distributie van de warmte van het mijnwater door de grond van de gemeente Heerlen. Een speciale opgave is hoe mijnwaterwarmte ingezet kan worden voor de vele flatgebouwen in Parkstad. Deze flats moeten ‘gasloos’ worden op een manier dat er voor de bewoners tijdens de ombouw zo min mogelijk overlast is en de kosten beheersbaar zijn. Om dat te bereiken zullen alle bouwdelen en componenten industrieel vooraf geproduceerd worden.

De oplossing

Tegen de galerijen van het flatgebouw worden – per verticale streng van appartementen – kolommen of schachten geplaatst waar het door mijnwater verwarmde water doorheen gepompt wordt. In de schacht bevinden zich – per  appartement – boven elkaar: een boiler voor warm tapwater, een warmtepomp om voldoende warmte voor het tapwater te kunnen produceren en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Als er extra warmte nodig is, wordt de vers aangezogen buitenlucht na de warmtewisselaar via een booster nog extra langs het warme mijnwater geleid. Dat mijnwater geeft aan deze lucht zijn warmte af zodat warme, verse lucht de woning ingeblazen kan worden. ‘s Zomers kan er, uit een andere bodemlaag, ‘koel’ mijnwater worden benut voor extra koeling in de woning.

Mijnwater installatieschacht, flatgebouw

Stapelbare units tegen flatgebouw

De inlaat en de uitlaat van de ventilatielucht liggen 90 graden ten opzichte van elkaar gedraaid zodat de afvoer- en aanvoerlucht niet vermengd kan worden. De aanzuig- en uitblaasopeningen zijn fraai verdekt opgesteld achter de buitenwanden van de kolom.

Industrieel en stapelbaar

WeLLDesign heeft de installatiekolom zodanig ontwikkeld dat deze bestaat uit verdiepingshoge stapelbare schachten. WeLLDesign heeft hiervoor een in de fabriek industrieel te vervaardigen en volledig af te monteren product ontworpen.

 

Installatiekolom, stapelbaar, gallerij

Installatieschacht gestapeld bovenaanzicht

De stapelbare installatie-unit wordt in één dag op de bouwplaats tot een schacht van het gewenste aantal verdiepingen opgebouwd. De schacht wordt per appartement verbonden met de aan- en afvoerleidingen van lucht en water. Daarvoor heeft WeLLDesign een industrieel te produceren plafondsysteem ontwikkeld dat binnen een halve dag in de woning kan worden aangebracht. Zo wordt voor de bewoners de overlast tot een minimum beperkt. Bovendien ontstaat er extra energiezuinig comfort door een gezond binnenklimaat inclusief koeling en door de mogelijkheid van inbouw van energiezuinige verlichtingsspots in het plafondsysteem. Voor extra energiebesparing worden de flats ook voorzien van thermisch geïsoleerde gevels met HR++ glas.

Gio-erkenning

GIO erkenning, Industrieel ontwerp, Industrial design

GIO erkenning 2019

WeLLDesign en Mijnwater hebben voor deze Installatieschacht een GIO-erkenning ontvangen. Zaterdag 5 oktober 2019 heeft een onafhankelijke vakjury onder voorzitterschap van Jan Siebers en verder bestaande uit Zuzanna Skalska en Hans Robertus onze inzending ‘Mijnwater’ beoordeeld en voorgedragen voor een Erkenning Goed Industrieel Ontwerp (GIO) 2019 binnen de categorie ‘Originaliteit’.

GIO dinershow, Mijnwater installatieschacht

WeLLDesign team tijdens de GIO Dinnershow © Twycer / www.twycer.nl

De Installatieschacht van Mijnwater is opgenomen in de speciale tentoonstelling ‘Good Industrial Design Award 2019’ tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven en wordt in het voorjaar van 2020 getoond in het CUBE Designmuseum in Kerkrade.

GIO erkenningen 2019

Mathijs van Dijk en Arjan Oosterhuis tussen de andere GIO Erkenningen © Twycer / www.twycer.nl

 

PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window