Whistler longfunctiemeter

De longfunctiemeter Whistler is een onderzoeksinstrument om de longfunctie bij zuigelingen te meten. Het UMC Utrecht heeft samen met het bedrijfsleven een apparaatje ontwikkeld dat in een paar ademteugen bij zuigelingen en jonge kinderen de kans op longziekten bepaalt: de Whistler

De onderzoeksresultaten waren positief. Daarom startte een Academisch ziekenhuis de ontwikkeling tot een diagnostisch instrument voor specialisten en huisartsen. WeLLDesign zette haar inspiratie, innovatief vermogen en expertise in voor een gebruiksvriendelijk ontwerp.

UMCU Whistler, Longfunctiemeter

De Whistler kan op een kindvriendelijke en natuurlijke manier geplaatst worden.

 

Industrieel ontwerp

Ons team nam de uitdaging aan en organiseerde een Pressure Cooker sessie. In korte tijd bereikten we de vertaalslag naar een commercieel, gebruiksvriendelijk en technisch haalbaar concept.

De Whistler is klein, handzaam en draadloos. Gebruiksonderzoeken droegen bij aan het optimale gebruiksgemak. Je hanteert de Whistler ongeveer als ‘het geven van de fles’.

WeLLDesign voerde de engineering van de behuizing en het occlusiemechanisme uit, en zorgde in het vervolgtraject voor de productrealisatie en de commerciële en technische haalbaarheid. Na een testfase met prototypes is de Whistler ontwikkeld voor serieproductie.

Whistler

Bepalen kans op longziekten

CCM Beheer heeft de exploitatierechten verkregen en zorgde ervoor dat het apparaat op de markt kwam. Het Whistler samenwerkingsverband, bestaande uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)WeLLDesign en Centre for Concepts in Mechatronics (CCM) heeft een overeenkomst gesloten met CCM Beheer. CCM Beheer verkreeg de exploitatierechten van de Whistler, om de Whistler te vermarkten. Het apparaatje kwam de zomer van 2012 op de markt, voorzien van CE keurmerk.

Doelgroepen van de Whistler

Voor het meten van de longfunctie van baby’s, kleine kinderen en volwassenen die niet meer in staat zijn om met kracht in- en uit- te blazen is de gewone longfunctiemeting niet toepasbaar. Toch wil men ook bij deze groep in een zo vroeg mogelijk stadium de longfunctie meten. Vooral baby’s en kinderen hebben in hun jonge jaren regelmatig luchtwegklachten. De Whistler is een nieuw meetinstrument waarmee de longfunctie van deze groep nu wel gemeten kan worden. De Whistler biedt meetmethoden die te gebruiken zijn bij een rustige ademhaling, als ook de klassieke spirometrie meetmethode. De Whistler heeft dan ook een meetbereik voor personen van 0 tot 100 jaar en dat is voor gebruik in de huisartsenpraktijk heel handig. Het is een handheld instrument dat zowel gebruikersvriendelijk als kindvriendelijk is. Kalibratie van het instrument vindt eenmalig plaats in de fabriek, waardoor het niet nodig is voor de gebruiker om zelf te kalibreren.

Onderzoek

Prof. Dr. C.K. van der Ent, kinderarts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht), leidt een grootschalig onderzoek naar luchtwegklachten bij kinderen in samenwerking met huisartsen van de Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn. Met hulp van de gemeten data in dit onderzoek zal het in de toekomst mogelijk zijn om aan de hand van een longfunctiemeting te voorspellen welke kinderen een hoger risico lopen op het krijgen van astma. Daardoor kan er in een vroeg stadium een betere behandeling plaatsvinden. Pontes Medical (Voormalig MTIC) , het medisch-technisch innovatieteam binnen het UMC Utrecht, heeft kinderarts Van der Ent en het cluster Medische Technologie & Klinische Fysica van het UMC Utrecht in contact gebracht met WeLLDesign en CCM. Beide mkb-bedrijven hebben hun kennis ingezet voor de ontwikkeling van de Whistler. Ongeveer 10% van de mensen heeft astma en het aantal patiënten met astma en andere long- en luchtwegaandoeningen stijgt ieder jaar.

Whisterl, doelgroepen
PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window