News

Vakbeurs Openbare Ruimte

Op 5 en 6 oktober 2022 introduceert TreeHold hun nieuwe warmtemat tegen de kastanjebloedingsziekte op de Vakbeurs Openbare ruimte in de Jaarbeurs Utrecht. WeLLDesign is door agro-biotechbedrijf Treehold ingeschakeld om de warmtemat voor de thermische behandeling van de kastanjebloedingsziekte door te ontwikkelen. TreeHold staat nu met deze nieuwe warmtemat in stand 2.3.41 op de Vakbeurs Openbare Ruimte.

Vakbeurs openbare ruimte, Treehold

Doorontwikkeling door WeLLDesign

WeLLDesign heeft de mat doorontwikkeld tot een product dat:

  • in serie te produceren is met een reproduceerbare kwaliteit,
  • handig te transporteren, en op te bergen, is, en
  • gemakkelijker om de boom aan te brengen is.

De warmtemat is nu ergonomisch verantwoord: hij is lichter, vraagt minder arbeid en is gemakkelijker aan te brengen.

De TreeHold-methode©: when nature needs help

De TreeHold-methode© is een duurzame, veilige, praktische en snelle methode om zieke kastanjebomen weer beter te maken. TreeHold wil de wereld blijvend groener maken. Met de warmtebehandelingsmat levert TreeHold een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. De methode is gevalideerd en wordt gemonitord door diverse Europese universiteiten, o.a. Wageningen University & Research en Università di Bologna.

Treehold

Kastanjeboom ziek? Dit is de oplossing.

Veel kastanjebomen hebben te lijden onder een hardnekkige en besmettelijke bacterie, de pseudomonas syringae. Deze infecteert de bast en veroorzaakt een bloedingsziekte. De bacterie belemmert het transport van voeding, waardoor de sapstroom in de boom vermindert en de boom ziek wordt.

Voor kastanjebomen is deze bloedingsziekte zeer bedreigend. De meeste paardenkastanjes bezwijken eraan. Een warmtebehandeling is op dit moment de enige methode om de ziekte een halt toe te roepen. De TreeHold-methode© bestaat uit het inpakken van de boom met de warmtemat. De bast van de zieke boom wordt met behulp van infrarood korte tijd verwarmd. Een soort koortstherapie, die ervoor zorgt dat de ziekmakende bacterie onschadelijk wordt gemaakt. De boom wordt daarmee zo goed mogelijk vrijgemaakt van de ziekteverwekkende bacterie en krijgt dan als het ware de kans om de aantasting te overgroeien en voldoende tijd voor herstel.

Voor en na de behandeling van de bomen worden monsters genomen en beoordeeld door de Universiteit Wageningen. Onderzoek wijst inmiddels uit dat het aantal bacteriën na behandeling significant afneemt en dat de bomen weer herstellen. Zo blijft de boom behouden voor de stad en gezichtsbepalend in het straatbeeld.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte vind je alles over de inrichting en het beheer van duurzame en circulaire openbare ruimte.

Mobiliteit speelt een steeds nadrukkelijkere rol als onderdeel van openbare ruimte. Daarom vindt Vakbeurs Mobiliteit vanaf 2022 gelijktijdig en op dezelfde locatie plaats als Vakbeurs Openbare Ruimte. Met één toegangskaart bezoekt u beide beurzen.

Vakbeurs openbare ruimte, Treehold

Comments are closed.

Close Search Window