News

Innovatieve ontwerpen om zonnesystemen te combineren met de bestaande agrarische functies


Het opwekken van duurzame energie met zonnesystemen vraagt ruimte. De agrarische sector beheert zo’n 60% van de gronden in Nederland. Het klimaatverdrag van Parijs stelt dat door toepassingen van duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag komen.  Meerkosten voor zonnesystemen om de combinatie met agrarische functie mogelijk te maken als ook  ruimtelijke kaders en regelgeving voor de agrarische sector zorgen ervoor dat voor veel agrarische functies nog geen geschikte zonnesystemen beschikbaar zijn.  Vandaar de vraag naar innovatieve ontwerpen om agrarische zonnesystemen te combineren met de bestaande agrarische functies van het land.

Op vrijdag 13 oktober 2017 heeft innovatiebureau WeLLDesign in opdracht van RVO.nl als  startsein van de ontwerpwedstrijd een creatieve bijeenkomst georganiseerd, waar in multidisciplinaire teams van boeren, producenten en ontwerpers is nagedacht over innovatieve oplossingen.   Enkele van deze teams hebben zich al aangemeld, maar ook  jouw oplossing willen we graag horen en kan meedingen in de prijsvraag!

Deelname

 1. Deelname aan de prijsvraag staat vrij voor iedereen.
 2. Deelnemers aan de creatieve sessie op 13 oktober 2017 hebben het privilege gehad dat zij op die dag veel inspiratie opdeden.
 3. Om mee te dingen aan de prijsvraag dienen de voorstellen uiterlijk op 3 november 2017 te worden ingediend bij WeLLDesign t.a.v. deVries@WeLLDesign.com.
 4. Het ontwerp wordt ingediend in de vorm van een filmpje of een Powerpoint presentatie van maximaal ca. 10 slides.    Nadere toelichting kan worden bijgevoegd (schetsen, berekeningen etc.) voor jurering.
 5. Op het jaarlijkse congres voor de zonne-energiesector Sunday op 8 november 2017 worden de ingediende ontwerpen in een doorlopende presentatie tijdens de lunch gepresenteerd worden aan het publiek.
 6. In november beoordeelt een deskundige jury de inzendingen en zullen  maximaal drie ontwerpen geselecteerd worden. De jury bestaat uit:
 • Kees van Zelderen – Portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie bij LTO Nederland
 • Olof van der Gaag – Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
 • Wijnand van Hooff – Programmadirecteur zonne-energie van TKI Urban Energy
 • Marc Tassoul – docent faculteit Industrial Design Engineering, TU Delft
 • Rudy Brons– Brons + partners landschapsarchitecten
 1. De ontwerpen voor agrarische zonnesystemen worden beoordeeld op:
  • Creativiteit / vormgeving / landschappelijke inpassing
  • Technische economische haalbaarheid met zicht op toepassing in 2020
  • Mate waarin de agrarische functie gecombineerd kan worden met energieopbrengst
  • Schaalbaarheid van de oplossing, in de zin van kleine naar grote formaten en/of naar de productie van grotere aantallen  Prijs
 1. Het aanwezige publiek op Sunday krijgt de mogelijkheid om een top 3 aan te wijzen – dat leidt tot een publieksprijs.
 2. In november zal de jury de ingezonden concepten beoordelen en uiterlijk op vrijdag 1 december worden de drie als beste beoordeelde concepten bekend gemaakt.
 3. De publieksprijs wordt niet meegenomen in het oordeel van de jury.
 4. De drie door de jury geselecteerde ontwerpen ontvangen voor verdere uitwerking ondersteuning van WeLLDesign in de periode december 2017 – februari 2018. Deze begeleiding ligt o.a. op het gebied van productontwikkeling (proces en inhoudelijk) en te nemen stappen voor marketing en commercialisatie.
 5. RVO biedt inzendingen de mogelijkheid zich in een adviesgesprek te laten adviseren over wet- en regelgeving en mogelijke subsidies.
 6. Over de resultaten van de creatieve sessie van 13 oktober 2017, inzendingen en presentaties op Sunday 8 november 2017 en de uitwerkingen van de drie winnaars zal door RVO worden gepubliceerd.

Comments are closed.

Close Search Window