News

Opening nieuwe verlengde A4 met vangrailoverstap


Met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam, waarover al meer dan 25 jaar is gesproken, komt er een einde aan de files op de A13.

Ook deze autoweg is weer voorzien van de bekende vangrailoverstappen. Een ‘ classic ‘ die door WeLL Design in de jaren ’90 voor Rijkswaterstaat is ontwikkeld.

a4-open-zuidkade-671-x-451

De plannen voor het ontbrekende stuk snelweg tussen Delft en Schiedam lagen er al in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Met de aanleg van het zandlichaam eind jaren ’60 leek de bouw van de snelweg door te gaan. Door aanhoudende tegenstand uit de omgeving werd de bouw in de jaren ’70 stop gezet. Ruim 40 jaar later, op 18 oktober 2011, tekent Combinatie A4all het contract met Rijkswaterstaat voor de realisatie van het 7 kilometer lange tracé.

Comments are closed.

Close Search Window