News

Een belangrijke bijdrage aan optimalisering van gebouwprestaties.


“Digital Asset Sensoring” (kortweg DAS) is dé toekomst voor duurzaam en gezond vastgoed. Digital Asset Sensoring (kortweg DAS) omvat het digitaal monitoren van de staat van onderhoud van gebouwen. DAS draagt daarmee in belangrijke mate bij aan optimalisering van gebouwprestaties.

Door digitale meting van degradatieprocessen en transmissieveranderingen kan het benodigde onderhoud van het vastgoed in Nederland duurzaam en kostenbesparend gepland en uitgevoerd worden. DAS is het innovatieve en accurate alternatief van persoonsgebonden visuele technische inspecties die arbeidsintensief en arbitrair zijn, en substantiële kosten met zich meebrengen.

DAS, Digital asset sensoring, Industrial design, design engineering
Detail view Digital Asset Sensoring product

Duurabel heeft WeLLDesign gevraagd de tastbare DAS-techniek te ontwikkelen die op diverse plekken in Nederland geplaatst zal worden. In opdracht van Duurabel ontwikkelt WeLLDesign verschillende concepten en “proof of principles” om tot een hoogwaardig in serie te produceren product te komen dat o.a. tegen alle weersinvloeden bestand is.

Comments are closed.

Close Search Window