Bouwinnovatie

WeLLDesign is gespecialiseerd in bouwinnovatie.

Gebouwen zijn voor 80% min of meer gelijk. Niet meer verschillend dan een Golf, een Passat, een A3 of een A4, die hetzelfde platform delen. Dat laat verregaande industrialisatie en bouwinnovatie toe gericht op minimale arbeid op de bouwplaats en maximale variatie, flexibiliteit en circulariteit.

De behoefte aan procesoptimalisatie in de bouw leidt uiteindelijk tot bouwinnovatie. Door de fragmentatie in de bouw is procesverbetering slechts mondjesmaat door te voeren. Partijen die systemen integreren kunnen veel grotere stappen maken.

Uiteindelijk zal ook elk bouwproduct of bouwdeel volledig geïnnoveerd moeten worden om een disrupte verbetering van het bouwproces te realiseren. De Senseo of de digitale camera waren nodig om de processen van koffie zetten en fotograferen dramatisch te versnellen en te vereenvoudigen.

Productinnovatie in de bouw

Om tot een industrieel bouwproces te komen is systematische productontwikkeling vereist. Denken in logistiek en rekening houdend met de vereiste variaties om gedurende minimaal 15 jaar het bouwproduct te kunnen optimaliseren, te produceren en te verkopen.

Een industrieel bouwproces leidt aantoonbaar tot eliminatie van faalkosten, korte bouwtijd, gemakkelijke demontage, de mogelijkheid tot variatie en circulariteit en lagere kostprijs. De investeringen in productontwikkeling en productiemiddelen zijn hoger maar worden binnen korte tijd terugverdiend. Voor bouwinnovatie is het dus zaak dat er project overschrijdend wordt geïnvesteerd, want een innovatie is niet over een enkel bouwproject af te schrijven.

Een nieuwe visie

In 1983 richtte WeLLDesign samen met Slokker Bouwmaatschappij en Ubbink de Vereniging EspritHuis op met als doel kennis op te bouwen over consumentgericht bouwen. In 1991 werd door WeLLDesign het ‘handboek’ ‘Vormgeven aan Flexibele Woonwensen’ geschreven. Voor het Ministerie van Economische Zaken volgde een onderzoek naar de opzet van een Revolving Innovatiefonds voor de Bouw en de term Industrieel Demontabel en Flexibel bouwen (IFD) deed haar intrede. Later volgden Prof. Dr. Jos Lichtenberg met Slim Bouwen (2005),  Prof. Hennes de Ridder met ‘Legolisering’ (2011)  en ook Prof. Jan Rotmans is sinds 2010 een warm pleitbezorger van dezelfde visie.

Bouwinnovatie

De handhaving van schaarste in het aanbod van woningen, grond en bouwvergunningen heeft voordelen in de opbrengst voor de grondbezitters en de bouwers maar belemmert de gewenste innovatie. Gewenst omdat naar onze overtuiging het woon- en werkgebouw voor 90% van de vraag – veel goedkoper, veel beter en leuker kan.

WeLLDesign in de bouw

Dankzij de crisis van 2008 tot 2013 kon VolkerWessel’s MorgenWonen met myCuby door WeLLDesign worden ontwikkeld. Eerder ontwikkelde WeLLDesign al het bouw- en interieursysteem van CitizinM hotels en het AireDuct systeem voor de Rijksgebouwendienst. WeLLDesign werkt aan vervangende woningbouw, gestapelde bouw en is betrokken bij Nul-op-de-Meter projecten. Ook voor de wikkelwoning uit karton heeft WeLLDesign uitdagende ontwerpen gerealiseerd onder andere voor studentenhuisvesting in Wageningen.

bouwinnovatie

De huidige benchmark

Indien de aantallen (inclusief variaties) boven de 100 komt is systematische productontwikkeling en industrialisatie rendabel.

Bouwinnovatie gericht op industrialisatie, circulariteit en flexibiliteit biedt grote internationale kansen voor de Nederlandse bouwindustrie. Door studie en onderzoek hebben wij concrete ideeën, die aansluiten bij de maatschappelijke eis tot lagere kostprijs, circulariteit en flexibiliteit. Deze ideeën gaan weer veel verder dan de concept en productontwikkeling die WeLLDesign voor MorgenWonen – de huidige benchmark – heeft uitgevoerd.

myCuby modulair badkamersysteem is samen met MorgenWonen door WeLLDesign bedacht en ontwikkeld.

PROJECT AANVRAGEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Close Search Window